SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE - SERIA OSR

Udostępnij sport osobom o Ograniczonej Sprawności Ruchowej dzięki naszej ofercie OSR. Ćwiczenia fizyczne, oprócz tego, że są podstawowym składnikiem dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, pozwalają na odtworzenie więzi społecznych, dzięki czemu nikt nie czuje się wykluczony, uczestnicząc w zajęciach w sercu społeczności. .