top of page

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

SERIA senior / OSR

Udostępnij sport osobom starszym oraz o Ograniczonej Sprawności Ruchowej dzięki naszej ofercie SENIOR / OSR.

 

Ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzy, oprócz tego, że są podstawowym składnikiem dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, pozwalają na tworzenie więzi społecznych, nowych znajomości oraz ograniczenie poczucia wykluczenia dzięki uczestnictwu w rekreacjach publicznych.

DSC03831.jpg

REAKTYWACJA SENIORÓW

Sprzęt Senior / OSR, dedykowany osobom starszym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, stworzony został po to by aktywność fizyczna była dostępna dla wszystkich niezależnie od formy. 

DSC03937.jpg

PARK INTEGRACYJNY

Seria Senior / OSR składa się z wielu modeli i stacji tak by zapewnić różnorodność ćwiczeń i możliwość tworzenia ciekawych i w pełni integracyjnych parków sportowych dla wszystkich.

bottom of page